Living Lab Green Fulfilment

Hét kennis- en innovatieplatform over duurzame e-fulfilment

Duurzaamheid hoog op agenda

Duurzaamheid is binnen de wereld van e-commerce en logistiek van groot belang. Er moeten steeds meer online bestelde goederen worden vervoerd, wat een grote ecologische voetafdruk achterlaat. De druk van (milieubewuste) consumenten, organisaties en overheden op bedrijven om verantwoord om te gaan met het milieu wordt steeds groter. Dit stelt webshops en logistieke bedrijven voor de uitdaging om duurzamer te opereren en met duurzame logistieke oplossingen te komen. Denk bijvoorbeeld aan de hoge eisen die worden gesteld op het gebied van duurzame verpakkingen, CO2-uitstoot, energieverbruik, het minimaliseren van retouren etc.

Hoewel de noodzaak en de ambities groot zijn, blijft het voor veel bedrijven lastig om écht te verduurzamen. Het ontbreekt vaak aan de benodigde kennis, kunde en middelen om te veranderen, waardoor de gewenste verduurzaming binnen de sector achterblijft. e-Fulfilment Hub pakt de handschoen op om nieuwe kennis en concrete praktijkoplossingen te ontwikkelen, waardoor bedrijven wél duurzamer kunnen opereren. Dit vanuit de ambitie om de wereld van e-commerce en e-fulfilment samen groen(er) te maken. Samen op weg naar Green Fulfilment noemen we dat!

Living Lab Green Fulfilment

Om dit mogelijk te maken, heeft e-Fulfilment Hub het initiatief genomen het “Living Lab Green Fulfilment” op te richten. Het Living Lab Green Fulfilment is hét kennis- en innovatieplatform over duurzame e-fulfilment! Het Living Lab is een proeftuin voor onderzoek en innovatie rondom duurzame logistiek. Met het Living Lab creëert e-Fulfilment Hub een platform waar in co-creatie met allerlei partners, webshops, onderwijsinstellingen en overheden nieuwe technologische en sociale innovaties worden ontwikkeld. Het Living Lab draagt zo enerzijds bij aan kennisontwikkeling over duurzame e-fulfilment. Anderzijds wordt ook ingezet op het ontwikkelen, valideren en implementeren van innovaties. Zo worden concrete oplossingen ontwikkeld die bedrijven in staat stellen te verduurzamen.

Innovatietrajecten binnen Living Lab Green Fulfilment

Het Living Lab richt zich in brede zin op het ontwikkelen van kennis en innovaties rondom duurzame e-fulfilment en speelt daarmee in op de duurzame ontwikkelingen in de logistiek. Om hier invulling aan te geven, worden zogenaamde innovatietrajecten gestart. Een innovatietraject is een samenwerkingsverband van twee of meer partijen die samenwerken binnen een specifiek thema met als doel een nieuw idee, product of proces te ontwikkelen. Elk innovatietraject moet substantieel bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke keten. Momenteel zijn er drie innovatietrajecten, maar er kunnen – op basis van de wensen en mogelijkheden van partners – nieuwe innovatietrajecten worden toegevoegd.
Het eerste innovatietraject is het stimuleren van duurzaam vervoer. In dit traject wordt het concept SolarOnTop, van het in Helmond gevestigde IM Efficiency (een met zonnepanelen geïntegreerde trailer) in de markt getest en gevalideerd om elektrisch vervoer te stimuleren. Het tweede innovatietraject is het ontwikkelen van een systeem om real-time de CO2-uitstoot per pakket te kunnen meten. Daarmee beoogt dit traject de grenzen te verleggen ten opzichte van huidige meetrichtlijnen inzake CO2 uitstoot. Tot slot wordt er ingezet om het Green Fulfilment Maturity Model verder te ontwikkelen.

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

  Maturity Model

  Ontwikkelen van een Maturity Model om de duurzaamheidscompetentie van bedrijven en webshops te bepalen en verbeterstappen aan te dragen

  CO2-uitstoot meter

  De ontwikkeling van een (software-)tool om de CO2-uitstoot per pakket of per order real-time inzichtelijk te maken

  Duurzaam transport

  Testen en valideren van het concept SolarOnTop (een met zonnepanelen geïntegreerde trailer) voor elektrisch transport

  Heeft u vragen over het Living Lab Green Fulfilment?

  Nieuwsbrief

  Vul je e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief!