Duurzaam transport: doet u ook mee?

Als e-Fulfilment Hub vinden we dat we allemaal een rol hebben in het verduurzamen van de logistiek. Dat geldt ook voor ons als e-fulfilment bedrijf. e-Fulfilment Hub werkt daarom met duurzame partners en investeert continu in verduurzaming van processen. Niet alleen onze processen, maar ook die van onze klanten. Dit betreft bijvoorbeeld het verminderen van retouren, maar ook duurzaam verpakken, solar en duurzaam transport.

Rondom dit laatste thema organiseerde e-Fulfilment Hub op donderdag 31 maart 2022 een webinar.

Duurzaamheid in logistiek

In het begin van het webinar werd door Myrthe Vossen, business development manager van e-Fulfilment Hub, dieper ingegaan op het thema duurzaamheid in logistiek. Zowel producenten als consumenten worden zich meer en meer bewust van de noodzaak om te  verduurzamen. Er wordt dan ook veel geïnvesteerd in verduurzaming, maar de logistieke sector blijft achter.

Investeren in innovatieve, duurzame oplossingen voor logistiek leidt tot een onderscheidende waardepropositie voor milieubewuste e-commerce bedrijven en consumenten. Dat is wat e-Fulfilment Hub doet middels het Living Lab Green Fulfilment.

Gewenste verduurzaming blijft achter

Waar de logistieke sector voor een enorme duurzaamheidsuitdaging staat, blijft de daadwerkelijke verduurzaming achter. Kennis en oplossingen voor verduurzaming zijn vaak onvolledig, (nog) niet markt-klaar en onvoldoende geadopteerd. Dit betekent dat innovaties niet hun weg naar de praktijk vinden.

Living Lab Green Fulfilment

Het Living Lab Green Fulfilment is een netwerk- en ketenorganisatie en verbindt netwerken en organisaties uit de hele keten om kennis en innovaties rondom duurzame e-fulfilment te ontwikkelen. Het is een ondernemers gedreven platform, waarbij de brug wordt geslagen naar overheid en onderwijs. Kennis wordt dan ook actief gedeeld met studenten om hun arbeidsperspectief te versterken. Het Living Lab is cross-sectoraal en staat nauw in verbinding met de hightech, maakindustrie, biobased, energie, retail en andere sectoren. Daarbij ligt de focus op het volledige productontwikkelingsproces van idee tot en met implementatie.

Innovatietrajecten

Het Living Lab richt zich in brede zin op het ontwikkelen van kennis en innovaties rondom duurzame e-fulfilment. Om hier invulling aan te geven, werken we in een drietal innovatietrajecten aan duurzame oplossingen. Elk innovatietraject moet substantieel bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke keten. De innovatietrajecten zijn:

 • Duurzaam transport: het meten van de CO2-uitstoot van individuele zendingen.
 • CO2 uitstoot meter: het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van last-mile en verpakkings-materialen in e-fulfilment.
 • E-fulfilment maturity model: het rapporteren van duurzaamheid KPI’s aan webshops.

Duurzame partner: Thijs Logistiek

Op het gebied van duurzaam transport werkt e-Fulfilment Hub onder andere samen met Thijs Logistiek. Thijs Logistiek bezorgt de consument het plezier door een fijnmazige stads- en regiodistributie aan te bieden, binnen 24-uur in de benelux. Ze transporteren pakketten, pallets van normale, lengte-, buitenmaatse goederen of gevaarlijke stoffen. Hierbij hebben ze de ABCO2 tool ontwikkeld die registreert hoeveel CO2 per zending wordt uitgestoten.
Tijdens het webinar vertelde Willem Verschuuren meer over hun dienstverlening en de tool.

Waarom de ABCO2 tool?

De vraag naar inzicht in de CO2 uitstoot voor consumenten en bedrijven is steeds meer van toepassing. Thijs Logistiek is een van de eerste geweest die deze in kaart heeft weten te brengen met hun ABCO2 tool. Het geeft op de eerste plaats inzicht in de CO2 uitstoot van de zendingen, maar kan daarbij ook bijdragen aan een efficiëntere manier van bestellen  wat ook bijdraagt aan verduurzaming.

Hoe maken we dit dan inzichtelijk?

Bij de meting van CO2 uitstoot komen meerdere factoren om de hoek kijken. Hierdoor is het niet zomaar een meting die gedaan wordt.

De tool laat per zending de kilometers zien die afgelegd zijn vanuit het warehouse van Thijs Logistiek. Vervolgens wordt het gewicht, volume en laadmeter van de zending omgerekend naar een tarief gewicht. Dit kan vervolgens gebruikt worden om de vervoersprestatie te berekenen waarmee de CO2 uitstoot verder berekend wordt.

Wilt u meer weten over de specifieke details van de ABCO2 tool? Neem dan contact op met ons.

Duurzaam transport met behulp van netwerken

Thijs Logistiek maakt haar transport niet alleen duurzamer door de ABCO2 tool, maar maakt ook gebruik van verschillende netwerken waar ze bij zijn aangesloten. Met het DHB netwerk transporteren ze de goederen bestemd voor een bepaalde regio naar een distributiecentrum. Hier ontvangen ze dan weer zendingen voor hun eigen regio vanuit andere bedrijven, die op eenzelfde manier hun goederen bij het distributiecentrum hebben afgeleverd. Dit netwerk reikt door de hele benelux. Een ander netwerk is Team Trans waar ze mee werken.

Hierdoor is het mogelijk geweest om al minstens 30% CO2 uitstoot te verminderen! Wilt u ook genieten van deze voordelen, neem dan snel contact op met ons.

Tijd voor actie!

We hopen dat u door ons webinar en deze kennisrapportage ook geïnspireerd bent geraakt om actie te ondernemen en met ons duurzaam transport aan de slag te gaan. Uiteraard plannen we graag een afspraak met u in om te onderzoeken hoe we u kunnen helpen met verduurzaming. Ook leiden we u graag rond op één van onze locaties in Weert.

  Wilt u meer weten over onze duurzame oplossingen?

  Verlaag je voetprint, verhoog je impact

  CONTACTINFORMATIE

  Fahrenheitstraat 11
  6003 DC te Weert
  0495-788118
  [email protected]