Waarom Fairtrade?

Deze week is de wereld fairtrade dag en als duurzaam fulfilment bedrijf voorzien we graag in extra informatie op dit vlak.

In Azië, Afrika en Zuid-Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid. Ze zijn volledig overgeleverd aan de sterk fluctuerende marktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kan niet geïnvesteerd worden in hun onderneming, de toekomst van kinderen of de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade zet standaarden die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen. Alleen samen wordt deze vicieuze cirkel doorbroken. 

Samenwerken in coöperaties 

Een belangrijke eerste stap is dat kleine boeren zich organiseren. Dit heeft als voordeel dat ze gezamenlijk kunnen investeren in techniek en logistiek. Hierdoor hebben de boeren een betere onderhandelingspositie, krijgen zij een betere prijs voor hun oogst en toegang tot de wereldmarkt. Daarom is de belangrijkste voorwaarde van Fairtrade dat boeren samenwerken in coöperaties. Inmiddels zijn er wereldwijd 1210 boerencoöperaties aangesloten bij Fairtrade. 

Eerlijke en duurzame voorwaarden en minimumprijs

Ex- en importeurs kopen de producten van de boeren op bij de coöperatie. Om de inkomenszekerheid van de boeren te verbeteren stelt Fairtrade een aantal strikte handelsvoorwaarden. Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste de minimumprijs betaald. Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere wereldmarktprijs. Het fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt. 

De fairtrade premie

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie boven op de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor werknemers op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg. 

Sociale milieucriteria

Ook de boeren en het bedrijf zelf moeten aan eisen voldoen. Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties. 

  Wilt u weten over onze duurzame oplossingen?

  Verlaag je voetprint, verhoog je impact

  CONTACTINFORMATIE

  Fahrenheitstraat 11
  6003 DC te Weert
  0495-788118
  [email protected]