Duurzaam bezorgen

Wij geloven in volledig duurzame e-fulfilment. Nu en in de toekomst.

Duurzaam bezorgen, het lijkt een tegenstrijdigheid. Het bezorgen van pakketjes gebeurt veelal door vrachtwagens die fossiele brandstoffen verbranden. De verbranding hiervan, zorgt voor een gigantische uitstoot van het broeikasgas CO2. Deze CO2-uitstoot heeft een erg groot negatief effect op ons milieu. e-Fulfilment streeft naar volledig duurzame e-fulfilment en probeert daarom de kansen die er zijn aan te grijpen om het vervoer in de logistieke sector duurzamer te maken. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat het mogelijk is voor de transportwereld om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Dit kan alleen als de CO2-uitstoot met 80 tot 95% wordt gereduceerd.

Duurzaam bezorgen en gezondheid

De online aankopen nemen steeds meer toe, met als gevolg dat het aantal transportbewegingen en het verbruik van fossiele brandstoffen ook toeneemt.  Dit heeft een enorme impact op de gezondheid van mens en dier. Door de toenemende transportbewegingen slibben bovendien onze binnesteden dicht, stijgt de filedruk en neemt de stank- en geluidsoverlast toe.

Vanuit de markt is er dan ook steeds meer vraag naar duurzaam en efficiënt transport. e-Fulfilment Hub kan middels duurzaam bezorgen de leefbaarheid in de steden verhogen. Wij bezorgen door ons fijnmazige distributienetwerk met minder kilometers én minder CO2-uitstoot. Daarnaast maken wij per pakket of order real-time inzichtelijk wat de CO2-uitstoot is.

Innovatietraject: duurzaam transport

Binnen het Living Lab Green Fulfilment is een van de innovatietrajecten waar aan gewerkt wordt, het stimuleren van duurzaam transport. Samen met innovatiepartner IM Efficiency en de inzet van hun technologieën, is er een pilot gestart rondom duurzaam bezorgen. Het concept SolarOnTop, een met zonnepanelen geïntegreerde trailer wordt in de markt getest en gevalideerd om elektrisch vervoer te stimuleren. Wilt u meedenken over het Living Lab Green Fulfilment? Kijk dan in onze LinkedIn community!

Heeft u interesse in duurzaam bezorgen? Of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op.

  Heeft u vragen over duurzaam bezorgen?

  Verlaag je voetprint, verhoog je impact

  CONTACTINFORMATIE

  Fahrenheitstraat 11
  6003 DC te Weert
  0495-788118
  [email protected]