Navigation

Uw webshoplogistiek uitbesteden?

Meer informatie
NL EN

Over e-Fulfilment Hub

Wij zijn Pan-European, Fast, Innovative. Wij zijn e-Fulfilment Hub.

Afbeelding e-FulfilmentHub

Medio 2016 hebben regionale overheden, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen in en rondom Midden-Limburg de handen ineen geslagen om de regio te profileren als dé e-fulfilmentregio van Noordwest-Europa. Dat doen zij onder de naam e-Fulfilment Hub; een samenwerkingsverband van tien organisaties die zich onder de vlag van Keyport 2020 hebben verenigd. De deelnemende organisaties zijn experts op alle kernprocessen van e-fulfilment (inbound logistiek, inventory management, picking, packing, shipping en retourenmanagement) en ondersteunende activiteiten zoals warehousefaciliteiten, logistiek vastgoed, online marketing, internationale btw en douaneactiviteiten. Tevens ontwikkelen, delen en verspreiden zij voortdurend nieuwe kennis en kunde rondom e-fulfilment.

Pan-European

Op dit moment koopt 15% van de consumenten in Europa bij een webshop in een ander EU-land. Deze trend ontwikkelt zich de komende jaren in positieve zin: naar verwachting is in 2020 liefst 30% van de online business-to-consumer transacties in de EU van pan-Europese aard. Met name voor Nederlandse webshops is internationalisatie van levensbelang; de Europese afzetmarkt is met honderden miljoenen consumenten vele malen groter dan de afzetmarkt in ons eigen land. De e-Fulfilment Hub is door haar unieke geografische ligging ideaal voor het versturen voor het versturen van producten naar andere Europese landen.

Fast

E-fulfilment betreft de verwerking van goederen na een transactie via internet: inslag, opslag, verzamelen, verpakken en het verzenden van goederen naar de consument. Midden-Limburg is hiervoor een perfecte regio, omdat goederen van hieruit binnen één dag aan een groot gedeelte van Europese huishoudens kan worden geleverd. De laatst mogelijke cut-off tijden krijgen webshops alleen in Midden-Limburg; dat is ideaal voor pan-Europese logistiek!

Innovative

Het logistieke bedrijfsleven in en rondom Midden-Limburg werkt nauw samen om kleine tot middelgrote webshops (<1.000 zendingen per dag) de best mogelijke dienstverlening te bieden. Alle facetten van e-fulfilment worden door één of meer partners van de e-Fulfilment Hub ingevuld. Van warehousing tot retourenmanagement en van verpakken tot aan the last mile. Het samenwerkingsverband bestaat uit toonaangevende spelers uit het bedrijfsleven (logistiek, e-commerce en e-fulfilment), onderwijs- en kennisinstellingen en (regionale) overheden. Gezamenlijk investeren wij in kennisverzameling en -verspreiding, business development en regiomarketing om webshops de beste mogelijke dienstverlening te kunnen bieden.
Pan-Europees, snel en innovatief. Dat is e-Fulfilment Hub.