Navigation

Uw webshoplogistiek uitbesteden?

Meer informatie
NL EN

Hoe ontwikkelt Limburg zich tot dé e-fulfilment hotspot in Europa?

De provincie Limburg is dé logistieke hotspot van Europa. Maar hoe kunnen we deze logistieke koploperschap behouden en uitbouwen? Samen met regionale stakeholders werkt e-Fulfilment Hub aan een gezamenlijke visie en actieprogramma!

E-fulfilment aantrekkelijke groeimarkt voor Limburgse logistiek
De manier waarop consumenten winkelen is de afgelopen jaren sterk veranderd; doordat consumenten steeds meer en steeds vaker online aankopen doen, groeit de wereldwijde e-commerce markt explosief. De verdere groei van e-commerce heeft niet alleen grote gevolgen voor de retail, maar ook voor de logistieke sector. Want bij een toename van het aantal online verkopen via webwinkels wordt ook de logistieke verwerking van al deze orders steeds belangrijker en complexer. De logistieke afhandeling van online bestellingen wordt ook wel ‘e-fulfilment’ genoemd. De e-fulfilmentbranche groeit stevig mee in de slipstream van de forse groei die de e-commerce markt doormaakt en is daarmee een aantrekkelijke groeimarkt voor fulfilmentbedrijven die zich opwerpen om webshops te ontzorgen door het e-fulfilmentproces (of onderdelen daarvan) uit te voeren.

Limburg is één van de meest aantrekkelijke regio’s om (pan-Europese) e-fulfilment activiteiten te beleggen. De provincie ligt strategisch gezien uitstekend ten opzichte van het Europese achterland en dicht bij Duitsland en België als doorvoerlanden naar vele Europese landen. De regio heeft tevens een uitstekende (multimodale) infrastructuur en bovendien liggen sorteercentra van alle grote vervoerders binnen korte reisafstanden. Als gevolg hiervan kunnen (internationale) e-commerce ondernemers grote concurrentievoordelen behalen door hun e-fulfilmentactiviteiten in Limburg te beleggen.

Limburg benut kansen e-fulfilmentsector onvoldoende
Hoewel de externe ontwikkelingen gunstig zijn en Limburg in principe goed geëquipeerd is om op deze kansen in te spelen, gebeurt dit tot op heden nog onvoldoende. De provincie maakt onvoldoende gebruik van de geboden mogelijkheden om haar logistieke competenties en economische structuur te behouden en in te zetten binnen e-fulfilment en loopt hierdoor een potentieel zeer interessante groeimarkt mis. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat het Limburgse e-fulfilmentdomein momenteel nog te versplinterd is en te weinig actiegericht opereert. Hoewel veel organisaties in deze wereld actief zijn, werken zij tot op heden namelijk nauwelijks met elkaar samen. Hierdoor is er geen sprake van synergie-effecten en worden de mogelijkheden tot samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke waarde-creatie onvoldoende benut.

Hoe moet Limburg zich ontwikkelen als e-fulfilment hotspot en welke acties zijn noodzakelijk?
e-Fulfilment Hub heeft daarom regionale organisaties verenigd binnen een gezamenlijk ‘co-creatietraject’ met als ambitie de belangrijkste (markt)ontwikkelingen en de hieruit voorvloeiende kansen voor de regio te identificeren. Het doel van deze gemeenschappelijke kansen- en actieagenda is het verenigen van organisaties uit het versnipperde e-fulfilmentdomein en (cross-sectorale) samenwerking op gang te brengen om de positie van Limburg als e-fulfilment hotspot te behouden en te versterken.e-Fulfilment Hub heeft daartoe in de periode september 2017 - juni 2018 een uitgebreid co-creatietraject uitgevoerd, waarbij regionale organisaties en stakeholders hun kennis en ervaring met elkaar hebben gedeeld in gezamenlijke strategie- en co-creatiesessies. In combinatie met een uitgebreide marktanalyse werden onder meer actuele trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, de distributieketen geanalyseerd, afnemersbehoeften opgehaald en ten slotte hieruit acties gedestilleerd.In deze marktanalyse – welke aldus een centraal onderdeel vormt van het te realiseren visiedocument inclusief actieprogramma – worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen geïdentificeerd die de toekomst van Limburg als e-fulfilment hotspot zullen beïnvloeden.

Denk mee!
De resultaten van de huidige brainstorm worden gedurende de komende periode verwerkt in het visiedocument en bijbehorende actieprogramma. Op donderdag 28 juni aanstaande zullen beiden worden gepresenteerd tijdens een inspirerend seminar in Kasteel de Keverberg (te Kessel).
Meld u via deze link aan voor het seminar op donderdag 28 juni!

Limburg