Hackathon e-Fulfilment Hub stuwt e-fulfilment naar de 21e eeuw

Unieke hackathon van e-Fulfilment Hub, met als thema ‘Internet of Things’ stimuleert innovatie in e-fulfilment!

Roermond / Weert – 14 mei 2018 – De sectoren logistiek en e-fulfilment profiteren nog veel te weinig van de kansen die digitale technologieën bieden. e-Fulfilment Hub organiseert daarom op vrijdag 8 juni 2018 een unieke hackathon op het gebied van ICT en e-fulfilment. Tijdens een tien-uur durende marathon zullen logistieke professionals, ICT-specialisten en studenten samenwerken aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor uitdagende business cases op het gebied van ICT, Internet of Things en e-fulfilment.  

Hackathon stimuleert innovatie in e-fulfilment
Op vrijdag 8 juni organiseert e-Fulfilment Hub daarom een unieke hackathon over IoT in e-fulfilment en logistiek, waarin de ‘innovatieve’ wereld van ICT wordt verbonden aan de ‘traditionele’ logistieke sector. De hackathon is daarmee een uniek event waarin op innovatieve wijze kennis wordt verzameld en het vakgebied verder wordt ontwikkeld. In de ECI Cultuurfabriek te Roermond gaan logistieke professionals, ICT-specialisten en studenten (van onder meer Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen) aan de slag om oplossingen te realiseren voor uitdagende business cases en vraagstukken uit het bedrijfsleven. Samen zoeken zij in teamverband naar creatieve oplossingen op het snijvlak van logistiek en ICT. Deelnemers worden uitgedaagd om binnen tien uur met innovatieve adviezen te komen voor uitdagende business cases. De hackathon vindt plaats op een inspirerende omgeving, waarbij de dynamiek op peil wordt gehouden met creatieve inspiratie en actieve breaks.

Digitalisering is dé disruptieve trend van de 21e eeuw!
De wereld digitaliseert in rap tempo. De offline en online wereld raken steeds meer met elkaar verbonden en digitale technologieën dringen alsmaar dieper door in de samenleving. Dit geldt zeker voor de retailsector, want consumenten winkelen bijna alleen nog maar via het internet waardoor online webwinkels snel groeien en fysieke winkels in hoog tempo uit het straatbeeld verdwijnen. Ook voor de logistieke sector biedt digitalisering kansen. Het analyseren van grote hoeveelheden Big Data, het koppelen van managementsystemen van logistieke partijen en webshops en het via ‘Internet of Things’ transparanter maken van logistieke processen, vormen hiervan prachtige voorbeelden.

Nauwelijks innovatie in traditionele logistieke sector
Om op deze kansen in te spelen worden echter nieuwe kennis en competenties gevraagd van logistieke bedrijven en hun werknemers. Binnen veel logistieke bedrijven zijn deze momenteel echter nog onvoldoende voorhanden. De kansen van digitalisering voor de supply chain worden daardoor tot op heden nauwelijks benut en nieuwe technologieën worden nog amper ingezet. Internet of Things (IoT), oftewel het verbinden van apparaten met het internet, kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het integreren van informatiestromen en het optimaliseren van transportplanning, maar er zijn nog slechts weinig bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik maken. Kortom; het is noodzakelijk voor bedrijven te innoveren en in te spelen op de kansen die digitalisering biedt, maar dit gebeurt tegenwoordig nog nauwelijks. De hackathon van e-Fulfilment Hub is hiervoor het ideale middel!

Wilt u de hackathon zelf bijwonen of heeft u een business case? Kijk dan snel op www.efulfilmenthub.nl/hackathon voor meer informatie en meld u aan (individueel of per team). De hackathon is gratis toegankelijk bij inschrijving.