Hackathon biedt blik in toekomst e-fulfilment

Ruim 40 studenten en professionals uit de wereld van ICT en logistiek werkten tijdens de tweede hackathon van e-Fulfilment Hub aan uitdagende business cases op het gebied van IoT in logistiek en e-fulfilment; samen werden waardevolle adviezen en oplossingen ontwikkeld!

Roermond – Afgelopen vrijdag was de ECI Cultuurfabriek het toneel voor de tweede hackathon van e-Fulfilment Hub, welke volledig in het teken stond van Internet of Things in e-fulfilment. Ruim 40 studenten en professionals uit de wereld van ICT en logistiek werkten een dag lang aan één van de drie business cases. De business cases behandelden innovatieve toepassingen van ICT in logistiek en e-fulfilment, waarbij onder meer augmented reality, pick and pack en analysetools voor het voorspellen van de ideale voorraad aan bod kwamen.

Hackathon stimuleert innovatie in e-fulfilment
De hackathon werd georganiseerd door e-Fulfilment Hub, het samenwerkingsverband elf MiddenLimburgse ondernemers, overheden en kennisinstellingen gericht op regiobranding en het ontwikkelen van kennis en kunde over e-fulfilment. Na de geslaagde eerste editie van vorig jaar, stond de hackathon dit jaar volledig in het teken van internet of things, met als doel het verbinden van de ‘innovatieve’ wereld van ICT aan de ‘traditionele’ wereld van logistiek. Van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds gingen professionals en studenten (van onder meer Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen) met diverse achtergronden aan de slag. Samen zochten de deelnemers in teamverband naar creatieve oplossingen en innovatieve adviezen voor één van de drie complexe vraagstukken die werden ingebracht door het bedrijfsleven.

Waardevolle adviezen voor complexe materie
Hoewel innovatieve ICT-toepassingen bij alle cases centraal stonden, hadden de drie business cases zeer verschillende invalshoeken. Zo ging het onder meer over de toepassing van augmented reality, het voorspellen van een ideale voorraad en het voorkomen van fouten in een pick and pack proces. Gedurende de dag ontwikkelden de teams innovatieve, creatieve oplossingen voor deze business cases. Alle teams realiseerden waardevolle adviezen voor de bedrijven, waarmee zij concreet aan de slag gaan. Bovendien zal het winnende team haar oplossing presenteren tijdens het seminar Limburg: Fulfil your Future én het evenement Innovation IT. Als voorbereiding daarop krijgen zij een workshop aangeboden op het gebied van Business Model Canvas én een pitchtraining.

Dutch IoT Challenge
De oplossingen van alle deelnemende teams zijn tevens te vinden op de website www.dutchiotchallenge.nl. Via dit platform kunnen de teams samen met de owners business case en overige participerende bedrijven hun oplossingen veder doorontwikkelen, zodat de tijdens de hackathon ontwikkelde ideeën mogelijk daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. De teams met de beste innovaties (maatschappelijke relevantie, haalbaarheid, draagvlak) maken kans om hun ideeën samen met het bedrijfsleven verder door te ontwikkelen.