Europese vraag naar duurzame producten stijgt

Duurzame productbevoorrading is een topprioriteit geworden voor retailers in belangrijke EU-markten, blijkt uit cijfers verzameld door het International Trade Centrum (2018) uit vijf EU-landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De nadruk op milieuvriendelijke producten, eerlijke en ethische handel en fatsoenlijke banen in toeleveringsbedrijven wordt sterk gesteund door consumenten. Maar duurzame bevoorrading krijgt ook even sterke steun van de retailers zelf. De meeste verwachten dat deze bewustwording de komende vijf jaar alleen maar groter zal worden.

Trends in de verkoop van duurzame producten

Retailers ‘vergroenen’ hun toeleveringsketen steeds meer, nemen eerlijke en ethische handelscriteria aan en passen de duurzaamheidsnormen massaal toe. Dit heeft met een aantal redenen te maken, waaronder de consumentenvraag, duurzaamheidsrisico’s in toeleveringsketens, reputatierisico’s voor bedrijven en nieuwe overheidsvoorschriften.

85% van de retailers meldt een toename in de verkoop van duurzame producten in de afgelopen vijf jaar.

Terugblikkend op afgelopen vijf jaar laten retailers een duidelijke toename in de verkoop van duurzame producten zien. Sommige markten lijken de overgang sneller te maken dan andere, maar de trend is in elk land vergelijkbaar. Bovendien noteerden de meeste markten meer dan 10% meer verkopen van duurzame producten, wat aantoont dat de groei niet alleen wijdverspreid is, maar ook aanzienlijk. Deze toename van de vraag, zoals aangetoond door retailers, komt overeen met de toename van het aanbod van producten die zijn gecertificeerd volgens duurzaamheidsnormen en gedragscodes, inclusief vrijwillige duurzaamheidsnormen.

Vooruitkijkend naar de komende vijf jaar verwacht een groter aantal retailers een nog grotere groei in duurzame verkoop. In alle landen verwacht meer dan 90% van de 550 ondervraagde retailers dat de verkoop van duurzame producten zal toenemen en bijna driekwart verwacht dat die stijging hoger zal zijn dan 10%. Dit optimisme biedt niet alleen een duidelijk beeld van wat retailers verwachten, maar ook een indicatie van waar de retailers de voorkeur aan zullen geven om te concurreren en zakelijk succes te maximaliseren.

Retailers kenden groei en verwachten groei in toekomst

De landentrends komen ook op productniveau tot uiting. Onder alle productgroepen is door een groot aantal retailers melding gemaakt van een groei in de verkoop van duurzame producten. In sommige productgroepen, vooral die met een zeer hoge groei in de afgelopen vijf jaar, zoals kleding, dranken, levensmiddelen en drukwerk, is er een kleine daling in het percentage bedrijven dat een toekomstige groei verwacht. Deze aantallen zijn echter nog steeds hoog en worden gecompenseerd door andere productgroepen zoals mobiele telefoons, speelgoed en spellen en computers, waar meer retailers in de komende vijf jaar een groei in de verkoop van duurzame producten verwachten.

Figuur 1: Groei duurzame verkoop onder productgroepen (ITC, 2018)

Van de 127 retailers die hun verkoopgegevens over duurzame verkoop deelden, verdiende elke retailer in 2017 gemiddeld 59% van zijn omzet uit duurzame producten. Dit aantal is afkomstig van de kleinere groep bedrijven die verkoopgegevens hebben verstrekt en daarom waarschijnlijk niet het percentage duurzame verkoop van de grotere markt weerspiegelen. Deze verkoopgegevens bieden echter een inspirerend voorbeeld van wat veel bedrijven in de EU doen, terwijl ook vergelijkingen mogelijk worden gemaakt tussen de groei en verkoopniveaus onder verschillende markten en bedrijfsgroottes over een periode van drie jaar. De trend laat een stijging zien. Het aandeel duurzame verkoop in de totale verkoop voor retailers was respectievelijk 55%, 56% en 59% in 2015, 2016 en 2017. In overeenstemming met de groeicijfers is het aantal hoger voor kleine bedrijven dan voor grote bedrijven.

Omvang 2015 2016 2017
Groot 29% 33% 38%
Middelgroot 50% 49% 51%
Klein 54% 58% 60%
Micro 73% 72% 76%
Gemiddeld 55% 56% 59%

Retailers in Duitsland en Nederland hadden het hoogste aandeel van de verkoop toegeschreven aan duurzame producten in alle drie de jaren. In bijna alle gevallen werd een positieve groei getoond.

Land 2015 2016 2017
Frankrijk 46% 45% 50%
Duitsland 66% 67% 71%
Italië 50% 55% 55%
Nederland 67% 67% 67%
Spanje 52% 52% 58%
Gemiddeld 55% 55% 55%

Verduurzaming e-commerce

De druk van (milieubewuste) consumenten, organisaties en overheden op bedrijven om verantwoord om te gaan met het milieu zal ook de komende jaren steeds groter worden. Dit stelt niet alleen retailers maar ook webshops en logistieke bedrijven voor de uitdaging om duurzamer te opereren.

e-Fulfilment Hub juicht de groei van duurzame producten en de verduurzaming van de keten toe. Wij vinden het belangrijk ook een rol te nemen in deze verduurzaming, daarom werken wij met duurzame partners en investeren wij continu in het verduurzamen van onze processen en die van onze klanten: van het verminderen van retouren tot duurzame verpakkingen en duurzaam transport.

Wilt u e-commerce in uw bedrijf naar een hoger en groener niveau tillen? Neem dan contact op of kijk in onze LinkedIn community!