Europese uitbreiding als marktontwikkelstrategie voor webwinkels

Het leveren aan consumenten in andere Europese landen is voor Nederlandse webwinkels een belangrijke strategie om succesvol te zijn en stelt hen in staat om verder te groeien.

Traditionele (offline) retail wordt gekenmerkt door het principe ‘man-to-goods’; wanneer consumenten goederen of diensten willen kopen dan moeten ze zelf naar de winkel toegaan.  er Bij moderne (online) e-commerce is echter sprake van ‘goods-to-man’; consumenten kunnen thuis vanuit hun luie stoel producten bestellen en de producten worden dan thuis afgeleverd zonder dat de consument hiervoor de deur uit hoeft. Een belangrijk voordeel van e-commerce ten opzichte van traditionele retail is dan ook de locatieonafhankelijkheid. Een consument uit Amsterdam hoeft niet naar een Amsterdamse webwinkel te gaan, maar kan heel makkelijk online producten kopen bij webwinkels uit Maastricht, Groningen of zelfs uit het buitenland.

Een belangrijke trend op het gebied van e-commerce is dan ook de groei van grensoverschrijdende bestellingen, ook wel cross-border e-commerce genoemd. In 2015 kocht liefst 23% van de Nederlanders bij een webshop uit een ander land en Europees gezien koopt 15% van de consumenten wel eens bij een webshop in een ander EU-land. Op dit moment wordt ongeveer 18% van de totale e-commerce markt gevormd door consumenten die producten bestellen bij webshops in andere landen. Naar verwachting is in 2020 wel 30% van de online consumententransacties in de EU van internationale aard.

Met name voor Nederlandse webwinkels is deze trend van groot belang, omdat het een waardevolle marktontwikkelstrategie vormt. De Nederlandse e-commerce markt is namelijk klein en zeer concurrerend, waardoor marktverzadiging op de loer ligt. Nederlandse webwinkels moeten daarom op zoek naar nieuwe groeimogelijkheden, waarvoor uitbreiding naar andere Europese landen een goede strategie is. Zo telt Nederland slechts 15 miljoen consumenten die online winkelen, terwijl er op Europees niveau ongeveer 300 miljoen mensen online winkelen die samen online ter waarde van meer dan €500 miljard aan producten en diensten besteden. Door uit te breiden naar andere Europese landen kunnen webwinkels enerzijds meer consumenten bedienen en anderzijds risico’s en investeringen spreiden over meerdere markten.

Hoewel Europese uitbreiding enorme kansen biedt voor Nederlandse webwinkels, zijn er ook een aantal uitdagingen waar webwinkels rekening mee moeten houden. De grote verschillen tussen de landen leiden namelijk tot verschillen in onder meer consumentengedrag en regelgeving en logistieke problemen als gevolg van bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen.

Verschillen in (online) consumentengedrag
Webwinkels die internationaal willen uitbreiden moeten aandacht hebben voor de grote verschillen in e-commerce cijfers en online consumentengedrag tussen Europese landen. Aspecten waar webwinkels op moeten letten, zijn bijvoorbeeld de totale waarde van de e-commerce markt, het aantal online shoppers en de groeicijfers van de e-commerce markt. Zo is de Belgische e-commerce markt relatief klein met een totale waarde van €8,2 miljard in 2015 maar groeide deze markt het afgelopen jaar met 34%. Anderzijds is de Duitse markt relatief groot (€59,7 miljard in 2015), maar groeide deze slechts met 13% ten opzichte van 2014. Een ander belangrijk aspect is de conversieratio van de webwinkel. In  Duitsland ligt de gemiddelde conversieratio op 2,22 procent. Maar in Zuid-Europese landen, zoals Griekenland (1,44 procent) en Frankrijk (1,10 procent) ligt de gemiddelde conversieratio veel lager.

Verschillen in regelgeving en procedures
De groei van cross-border e-commerce wordt vooral beperkt door verschillen in regelgeving, procedures en processen tussen landen. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende postcodesystemen, verschillende belastingregels en verschillende betalingssystemen.

Logistieke uitdagingen
Op het gebied van pan-Europese logistiek kunnen ten eerste leveringsproblemen optreden als gevolg van douanemaatregelen of veiligheidsmaatregelen. Ten tweede zijn er verschillen tussen Europese landen in de gebruikte verzend- en aflevermethodes. Zo zijn afhaalpunten in Frankrijk heel gebruikelijk, terwijl dit in vele andere landen niet het geval is. Ook is next day delivery de standaard in Nederland, terwijl Duitse en Italiaanse consumenten een langere levertijd accepteren.

Conclusie
Het leveren aan consumenten in andere Europese landen is voor Nederlandse webwinkels aldus een goede strategie om te groeien. Aan de ene kant vormen landen zoals België, Duitsland en Frankrijk aantrekkelijke nieuwe markten, wat webwinkels de kans biedt om nieuwe klanten te werven en schaalvoordelen te realiseren. Aan de andere kant betekent pan-Europese e-commerce ook dat webwinkels worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van belastingen, douane en logistiek. Uitbesteding of samenwerking met gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van pan-Europese logistiek is een goede manier om met deze uitdagingen om te gaan. E-fulfilmentbedrijven kunnen onder meer de internationale levering uit handen nemen, voorraadbeheer en verzending verzorgen en adviseren op het gebied van douane- en BTW-regelgeving.