Onderzoek toont aan: Midden-Limburg is e-fulfilment hotspot voor webshops

e-Fulfilment Hub heeft recent een grootschalig marktonderzoek uitgevoerd onder eigenaren van webshops naar hun behoeften en verwachtingen op het gebied van e-fulfilment. Benieuwd naar de resultaten? Je leest er hier alles over!

In samenwerking met geaccrediteerd marktonderzoeksbureau Markteffect heeft e-Fulfilment Hub in september vorig jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van webshops op het gebied van e-fulfilment. Recent hebben beide partijen gezamenlijk een zogenaamde ‘éénmeting’ uitgevoerd om te onderzoeken of de wensen van webshops op het gebied van e-fulfilment zijn veranderd en of zij nu anders tegen Midden-Limburg als e-fulfilmentregio kijken t.o.v. 2016. Het onderzoek resulteerde in enkele opmerkelijke inzichten en opvallende conclusies.

Kleine webshops domineren e-commerce wereld
In 2016 telde Nederland ruim 32.000 pure webwinkels, bijna 10% meer dan het jaar ervoor. Opvallend is hierbij dat webwinkels worden gekenmerkt door hun relatief kleine omvang; bij ruim 95% van de webshops is slechts één persoon werkzaam! De lage opstartkosten (o.a. beperkte personeels- en huisvestingkosten) maken het aantrekkelijk om een webwinkel te beginnen en het opstarten ervan vereist daardoor een beperkt startkapitaal en slechts weinig specialistische (ICT-)kennis. Ondanks dat Nederland een aantal zeer grote, bekende webshops – zoals Coolblue en Bol.com – kent, zijn de meeste webshops aldus relatief jong en klein en zijn zij niet verantwoordelijk voor het hoofdinkomen van de eigenaar. Zo blijkt uit het onderzoek dat de helft van de webshops minder dan tien producten per dag verzendt en dat slechts één derde van de webshopeigenaren fulltime bezig is met de webshop en hieruit het hoofdinkomen genereert.

Webshops steeds vaker internationaal actief
De webshops die deelnamen aan het onderzoek bedienen vrijwel allemaal de Nederlandse markt. Echter is een duidelijke trend richting internationalisatie te herkennen. Ongeveer de helft van de webshops verkoopt namelijk ook aan andere Europese landen en een groeiend percentage verkoopt zelfs wereldwijd. Waar bij de nulmeting (in september 2016) nog maar 14% wereldwijd verkocht, is dit percentage inmiddels gestegen naar 23%! De toegenomen internationalisatie komt met name doordat de Nederlandse e-commerce markt vaak te klein en te competitief is voor Nederlandse webwinkels om winstgevend te zijn. Webwinkels breiden hierdoor uit en bedienen ook buitenlandse klanten in bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk. De locatieonafhankelijkheid van e-commerce is hiervoor een belangrijke enabler en een groot voordeel ten opzichte van traditionele retail.

Logistiek en e-fulfilment zijn ‘grijze gebieden’ voor webshopeigenaar
Ondanks het essentiële belang van logistiek voor het functioneren van de webshop, zijn veel webshopeigenaren nauwelijks geïnteresseerd in logistiek. Veel webshopeigenaren hebben vooral aandacht voor de directe operatie van hun webshop en besteden hun tijd het liefst aan de website, het inkopen van nieuwe producten en het genereren van traffic middels (social media) advertenties en online campagnes. Zij beschouwen logistiek doorgaans als minder interessant en hebben vaak niet de wil om zich hierin te verdiepen. Een sprekend voorbeeld hiervan is het feit dat meer dan de helft (54%) van de eigenaren en verantwoordelijken voor logistiek van webshops onbekend is met de term e-fulfilment. De respondenten die wél bekend zijn met e-fulfilment associëren dit voornamelijk met ‘verzenden’ en ‘opslag’ en in mindere mate met ‘logistiek’, ‘verzamelen’ en ‘verpakken’.

Volumegroei drijft webshops richting uitbesteden van hun logistiek
De snelle groei van e-commerce heeft grote consequenties voor de toekomstperspectieven van webshops. Als gevolg van hun successen groeit het afhandelen van orders veel webwinkels boven het hoofd, waardoor zij op zoek gaan naar alternatieve manieren om hun logistiek te organiseren. Veel webshops worden door hun volumegroei geconfronteerd met de vraag of zij hun fulfilment in eigen hand moeten (en kunnen) houden of dat zij dit beter kunnen uitbesteden. In het onderzoek werd daarom bestudeerd hoe webshops hun e-fulfilment momenteel organiseren. Er werd onderzocht welke procesonderdelen binnen e-fulfilment zelfstandig worden uitgevoerd en welke worden uitbesteed. Momenteel worden, aldus Markteffect, met name het transport van opslag naar klant (55%), retourenmanagement (29%) en transport van inkoop naar opslag (23%) uitbesteed. Anderzijds worden orderpicking (81%) en verpakken (ook 81%) in de regel zelfstandig uitgevoerd. Verder verwachten veel webshopeigenaren in de toekomst ook/meer deelprocessen te gaan uitbesteden: 34% van hen geeft aan het transport van opslag naar klant in de toekomst mogelijk uit te besteden en ongeveer één op de drie overweegt opslag en het transport van inkoop naar opslag uit te besteden.

Snelheid en betrouwbare belangrijke behoeften bij uitbesteding e-fulfilment
Uit het onderzoek van Markteffect komen een aantal belangrijke behoeften naar voren als het gaat om het uitbesteden van deelprocessen binnen e-fulfilment; snelheid, betrouwbaarheid, service en een betaalbare prijs zijn hierbij essentieel. Omdat een snelle en betrouwbare belevering zeer belangrijk is voor een goede klantervaring, zoeken veel webshopeigenaren naar een strategisch goede locatie van waaruit producten kunnen worden verzonden naar de consument. Liefst tweederde van de webshopeigenaren zoekt dan ook naar de strategisch beste locatie en besteedt e-fulfilment niet per definitie uit in de eigen regio.

Midden-Limburg e-fulfilmentregio bij uitstek
Eén van de meest ideale regio’s voor het uitbesteden van (internationale) e-fulfilment is Midden-Limburg, iets dat ook uit het onderzoek naar voren komt. Hieruit blijkt immers dat bijna één op de vijf webshopeigenaren Midden-Limburg beschouwt als dé e-fulfilmentregio voor pan-Europese logistiek en dat één op de drie Midden-Limburg associeert met e-fulfilment; een forse stijging ten opzichte van de 20% vorig jaar. Deze associatie wordt vooral gelegd vanwege de ligging dichtbij de grens, de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten en de hoge concentratie van e-fulfilmentbedrijven en logistieke bedrijfsterreinen in de regio. Omdat goederen – dankzij de goede geografische ligging en uitstekende infrastructuur – vanuit Midden-Limburg snel en betrouwbaar vervoerd kunnen worden naar andere Europese landen, overweegt bijna 30% van de webshops daarom e-fulfilment uit te besteden in Midden-Limburg.

Conclusie: Midden-Limburg steeds meer bekend als topregio voor (pan-Europese) e-fulfilment
Nederland telt een zeer groot en snelgroeiend aantal kleine webshops. Hoewel de meeste eigenaren veel tijd in hun webshop steken, zijn zij in de regel veel minder geïnteresseerd in de logistieke verwerking van de bestellingen. Zij besteden hun e-fulfilment dan ook graag uit aan snelle, betrouwbare en betaalbare e-fulfilmentpartijen. In toenemende mate wordt met name de regio Midden-Limburg door hen beschouwd als e-fulfilmentregio; momenteel kijkt bijna één op de vijf webshopeigenaren naar Midden-Limburg als dé e-fulfilmentregio voor pan-Europese logistiek, terwijl dit vorig jaar nog slechts 12% bedroeg. Daaraan gekoppeld is ook de overwegingsintentie van webshopeigenaren op het gebied van uitbesteding in Midden-Limburg toegenomen. Hieruit blijkt dat de profilering van de regio aanslaat bij de doelgroep en dat zij steeds geïnteresseerder raken in de kracht van Midden-Limburg als e-fulfilment hotspot.