e-Fulfilment Hub en jongerenmarketingbureau Soapbox bundelen krachten

e-Fulfilment Hub en jongerenmarketingbureau Soapbox bundelen hun krachten om een e-fulfilment hackathon te koppelen aan een jongeren challenge, genaamd Dutch IoT Challenge 2018. Door de challenge wordt het vakgebied e-fulfilment toegankelijker en kunnen studenten aantrekkelijke prijzen winnen.

Weert / Maastricht – 29 mei 2018 – Het relatief nieuwe vakgebied e-fulfilment is onder studenten en scholieren (nog) niet immens populair. Terwijl dit specialisme juist bruist van de innovatie. Daarom bundelen e-Fulfilment Hub en jongerenmarketingbureau Soapbox hun krachten om een e-fulfilment hackathon te koppelen aan een jongeren challenge, genaamd Dutch IoT Challenge 2018. Door de challenge wordt het vakgebied e-fulfilment toegankelijker en kunnen studenten aantrekkelijke prijzen winnen. 

Hackathon stimuleert innovatie in e-fulfilment

Op vrijdag 8 juni organiseert e-Fulfilment Hub een unieke hackathon over Internet of Things in e-fulfilment en logistiek, waarin de ‘innovatieve’ wereld van ICT wordt verbonden aan de ‘traditionele’ logistieke sector. Tijdens een tien-uur durende marathon zullen logistieke professionals, ICT-specialisten en studenten samenwerken aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor uitdagende business cases op het gebied van ICT, Internet of Things en e-fulfilment. De teams die deelnemen aan de hackathon worden automatisch gekoppeld aan de Dutch IoT Challenge, welke georganiseerd wordt door Soapbox.

Dutch IoT Challenge 2018 | sector logistiek

Op initiatief van Stichting Lioti, The Innovation Playground, Keyport 2020 en Soapbox worden mbo-, hbo- en wo-studenten uitgedaagd om na te denken over innovatieve toepassingen op het gebied van ‘Internet of Things’. Deze toepassingen kunnen binnen diverse sectoren plaatsvinden zoals de zorg, de agrarische sector, smart cities en logistiek. Oprichter van Soapbox, Luc Lebens, beschrijft hoe de challenge studenten en bedrijfsleven samenbrengt: “De challenge start met een eigen innovatie die studententeams kunnen plaatsen op de website. Vervolgens kunnen deze studenten de innovaties in samenspraak met de participerende bedrijven door-ontwikkelen. De teams met de beste innovaties (maatschappelijke relevantie, haalbaarheid, draagvlak) maken kans om hun ideeën in samenspraak met het bedrijfsleven door te ontwikkelen.”

IoT broodnodig binnen e-fulfilment

Op dit moment vindt er nauwelijks innovatie plaats in de traditionele logistieke sector. Bart Verlegh van e-Fulfilment Hub, licht toe: “De kansen van digitalisering voor de supply chain worden daardoor tot op heden nauwelijks benut en nieuwe technologieën worden nog amper ingezet. Internet of Things (IoT), oftewel het verbinden van apparaten met het internet, kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het integreren van informatiestromen en het optimaliseren van transportplanning, maar er zijn nog slechts weinig bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik maken. Kortom; het is noodzakelijk voor bedrijven te innoveren en in te spelen op de kansen die digitalisering biedt, maar dit gebeurt tegenwoordig nog nauwelijks. De hackathon georganiseerd e-Fulfilment Hub is hiervoor het ideale middel, evenals de Dutch IoT Challenge.”

De hackathon vindt plaats op vrijdag 8 juni a.s. Wil je deelnemen aan dit evenement? Kijk dan op www.e-fulfilmenthub.nl/hackathon voor meer informatie en meld je aan (individueel of per team). De hackathon is gratis toegankelijk bij inschrijving.