e-Fulfilment Hub en Fontys lanceren baanbrekend e-fulfilment maturity model

Weert / Venlo, 28 maart 2018 – e-Fulfilment Hub introduceert in samenwerking met Fontys Hogescholen het allereerste ‘maturity model’ voor de e-fulfilmentsector. Het e-fulfilment maturity model is het eerste wetenschappelijke model in haar soort en scoort organisaties op basis van de volwassenheid van hun e-fulfilmentcompetentie en geeft hen praktische inzichten over hoe zij zich kunnen ontwikkelen naar een meer volwassen niveau. Het maturity model werd ontwikkeld door e-Fulfilment Hub (het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de Keyport-regio) in samenwerking met de Fontys-minor ‘E-preneurship’ en gevalideerd door diverse sectorexperts.

Explosieve groei e-commerce stelt hoge eisen aan logistiek
E-commerce is dé groeimarkt van de 21e eeuw; de markt groeit al jaren explosief en alleen al in 2017 besteedden consumenten wereldwijd voor bijna $2 biljoen aan online producten en diensten! Dankzij deze groeiende markt krijgen webwinkels steeds meer orders te verwerken, waardoor logistieke stromen alsmaar groter en complexer worden. Daarom moet niet alleen de webshop, maar ook de logistieke dienstverlener haar e-fulfilmentcompetentie continue blijven verbeteren en vernieuwen, waarbij e-fulfilment verwijst naar de volledige logistieke afhandeling van orders na online transacties.

E-fulfilment mist – ondanks groeiend belang – theoretische basis
Ondanks de sterke groei van e-commerce in de afgelopen jaren, is e-fulfilment nog altijd een jong vakgebied waardoor er nog weinig (wetenschappelijke) literatuur over beschikbaar is. Het ontbreekt vooralsnog aan geaccepteerde theoretische modellen en best practices op basis waarvan bedrijven hun e-fulfilment kunnen organiseren. Om enerzijds dit kennishiaat te dichten en de (wetenschappelijke) literatuur rondom e-fulfilment te verdiepen en anderzijds bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen hierover te adviseren, heeft e-Fulfilment Hub recent het allereerste maturity model voor de e-fulfilmentbranche ontwikkeld. De kern van het model? Hoe volwassen is jouw e-fulfilmentproces en hoe zet je de stap naar een meer volwassen proces?

E-fulfilment maturity model beschrijft, vergelijkt en adviseert
Het model geeft door middel van een compacte vragenlijst aan in welke fase van het maturity model een bedrijf zich bevindt. Het maturity model bestaat uit vier opeenvolgende niveaus, die samen het e-fulfilmentproces beschrijven. Binnen dit proces kunnen organisaties een ontwikkeling doormaken van een ‘rookie’ (laag) niveau naar een ‘all-star’ (hoog) niveau, waarbij elk niveau de mate van volwassenheid van de e-fulfilmentcompetentie beschrijft. Ten eerste biedt het model organisaties aldus informatie over hun volwassenheidsniveau. Op basis daarvan geeft het hen bovendien praktische inzichten en verbeterpunten die moeten worden doorgevoerd om de e-fulfilment competentie naar een meer volwassen niveau te ontwikkelen.
Het maturity model is daardoor aan de ene kant van grote theoretische waarde, omdat het een wetenschappelijke grondslag biedt voor de e-fulfilmentdiscipline en richting geeft aan het noodzakelijke vervolgonderzoek binnen de branche. Daarnaast is het model ook van grote praktische waarde, omdat het organisaties ondersteunt en adviseert over de ontwikkeling van hun e-fulfilmentcompetentie. Zowel webshops als fulfilmentbedrijven kunnen deze inzichten gebruiken om hun e-fulfilmentcompetentie te verbeteren naar een meer volwassen niveau zodat zij beter in staat zijn in te spelen op de snel groeiende e-commerce markt.

Meer informatie over het maturity model en de test zijn te vinden op:
www.e-fulfilmenthub.nl/maturitymodel