e-Fulfilment Hub brengt Limburgse e-fulfilment koplopers samen

Hoe kan Limburg haar positie als dé hotspot voor e-fulfilment behouden en versterken? e-Fulfilment Hub verbindt regionale stakeholders binnen een co-creatietraject om samen de belangrijkste acties te bepalen en uit te voeren om dit doel te bereiken!

Roermond / Venlo, 20 april 2018 – e-Fulfilment Hub heeft middels een interactieve co-creatiesessie samen met tientallen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen een concreet actieprogramma samengesteld hoe Limburg haar internationale koppositie op het gebied van (pan-Europese) e-fulfilment kan behouden en verder kan uitbouwen. Het actieprogramma wordt onder de naam ‘Limburg: Fulfil your Future’ op donderdag 28 juni aanstaande gepresenteerd tijdens een inspirerend seminar.

 

Sterkste groeimarkt vereist innovatie
Limburg is dé logistieke hotspot van Europa. Haar strategische geografische ligging, grote hoeveelheid aan Europese distributiecentra en logistiek dienstverleners en excellente multimodale infrastructuur bezorgen de provincie een forse voorsprong in vergelijking met andere logistieke regio’s. In de sterkste groeimarkt binnen de logistiek, e-fulfilment (de logistieke verwerking van online bestelde producten en diensten), draait het echter niet alleen om logistieke competenties. Ook zijn onder andere een veranderend arbeidsmarktbeleid en ICT-toepassingen (zoals kunstmatige intelligentie en blockchain) hierin cruciaal. Deze en andere competenties zullen ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden om de concurrentie voor te blijven en de koppositie als e-fulfilment hotspot te claimen.

Vereniging Limburgse triple helix

In het verleden was het Limburgse e-fulfilmentdomein zeer versplinterd georganiseerd. Om internationale koploperspositie als logistieke hotspot te behouden en verder uit te bouwen heeft e-Fulfilment Hub regionale organisaties verenigd binnen een gezamenlijk traject. De synergie-effecten tussen deze organisaties komen tot stand door samenwerking, kennisdeling en een gezamenlijke waarde-creatie. Een concrete uitkomst van deze samenwerking tussen Limburgse logistieke, ICT en e-fulfilment partijen betreft het visiedocument en bijbehorende actieprogramma, welke als doel heeft het e-fulfilment domein duurzaam in te bedden in de regio.

 

Digitale agenda en sectorbranding cruciale acties!

Tijdens een interactieve co-creatiesessie werden daarom de belangrijkste, meest disruptieve trends geïdentificeerd die de toekomst van e-fulfilment – en de positie van Limburg als logistieke hotspot – gaan bepalen. Hieruit kwamen de opkomst van cross-border (grensoverschrijdende)
e-commerce, het belang van digitalisering (AI, blockchain en Internet of Things) en het groeiende tekort aan logistieke arbeidskrachten als meest bepalende trends naar voren. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gingen vervolgens met elkaar in gesprek om te bepalen hoe zij hier op in moeten spelen om de toekomst van Limburg als e-fulfilment hotspot veilig te stellen. Het volledige actieprogramma dat richting geeft aan de noodzakelijke acties is zeer breed en veelomvattend. Samenwerking tussen diverse competenties, branding van de sector, het opstellen van een digitale agenda en een betere aansluiting met (middelbaar) onderwijs zijn slechts enkele belangrijke acties.

 

Limburg: Fulfil your Future

Op donderdag 28 juni aanstaande presenteren de Limburgse koplopers het actieprogramma onder de naam ‘Limburg: Fulfil your Future’ tijdens een inspirerend seminar. Bij het door e-Fulfilment Hub georganiseerde seminar in Kasteel de Keverberg komen alle organisaties die innovatie binnen e-fulfilment essentieel vinden samen en worden kennis en ideeën uitgewisseld om de logistieke kracht van Limburg verder te ontwikkelen. Organisaties die interesse hebben zich hierbij aan te sluiten en mee willen co-creëren zijn van harte welkom.

Kijk hier voor meer informatie over Limburg: Fulfil your Future!