Duurzaamheidsdoelstellingen zet sector transport en logistiek voor forse uitdaging

De sector transport en logistiek staat voor een belangrijke transitie. Nog altijd groeit de vraag naar vervoer van goederen. Tegelijkertijd is de sector onderhevig aan steeds strengere milieueisen door het klimaatakkoord van Parijs. Voor de sector transport en logistiek betekent dat een forse uitdaging: het rigoureus terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarbij is overstappen van fossiele brandstoffen als diesel en benzine op duurzame brandstoffen als elektriciteit essentieel.

Waarom moet de logistieke sector drastisch verduurzamen?

De logistieke sector staat voor een grote opgave om de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen. Deze maatregelen zijn dringend nodig omdat de CO2-uitstoot van de sector wereldwijd de afgelopen 30 jaar aanzienlijk is toegenomen. Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren al genomen zijn, dienen er grotere stappen gemaakt te worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. In 2016 stelde Connekt al dat het goederenvervoer tegenover 1990 een factor 6 aan CO2-productiviteit moet winnen in 2050. Hoge ambities maar zeker niet helemaal nieuw en onbekend.

“De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2050 zijn teruggebracht naar praktisch nul.”

Aan groene initiatieven geen gebrek

De logistieke sector vergroent in sneltreinvaart. Daar draagt de nieuwe generatie vrachtwagens zeker hun steentje aan bij. De tijd dat trucks grote zwarte walmen uitbliezen, ligt echt achter ons. Dat is niet alleen te danken aan steeds strengere wet- en regelgeving. Vervoerders werken aan een beter imago, opdrachtgevers willen hun ecologische footprint verkleinen en mondige consumenten stellen zo hun eisen. Vanuit verschillende hoeken wordt de noodzaak erkend om innovaties versneld toe te passen. Winst is te behalen door transparantie binnen de gehele keten. Door data-analyse kunnen duurzame transportmiddelen nog optimaler worden ingezet.

CO2-footprint meetbaar maken

Een initiatief van een last mile carrier in Nederland die Green Fulfilment integreert in de last mile is e-Fulfilment Hub. e-Fulfilment investeert continue om haar footprint meetbaar te maken. Zodoende meten zij in het kader van Green Fulfilment bij steeds meer pakketjes wat de CO2-uitstoot is. Daarnaast onderzoekt e-Fulfilment Hub samen met partner THIJS Logistiek actief naar duurzaam vervoer en warehousing, bijvoorbeeld elektrisch rijden door gebruik te maken van zonnepanelen op haar trailers. Hiermee verminderen zij het verbruik van fossiele brandstof en daarmee CO2-uitstoot en dragen zij bij aan Green Fulfilment.