Duurzaamheid steeds belangrijker binnen e-commerce

E-commerce, het blijft een van de meest dynamische en snelst groeiende markten ter wereld. Consumenten eisen steeds meer van e-commerce bedrijven. Volgens het E-commerce Delivery Compass blijven de verzendkosten, snelheid en goede ervaring met vervoerder de belangrijkste aspecten bij een levering. Vanuit (milieubewuste) consumenten, organisaties en overheden ontstaat er echter ook steeds meer druk om verantwoord met het milieu om te gaan. Duurzaamheid wordt zodoende een steeds belangrijker thema.

Verzendkosten blijft het belangrijkste aspect bij levering

Uit het E-commerce Delivery Compass blijkt dat verzendkosten verreweg het belangrijkste aspect bij levering zijn vanuit het perspectief van de consument. 63% van de Nederlandse consumenten geeft aan dit het meest belangrijk te vinden. Ook snelheid van bezorging (12%) en goede ervaring met de vervoerder (11%) worden als belangrijkste aspect genoemd.

Belangrijkste aspecten van levering

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in e-commerce

  Wat opvalt is dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt binnen e-commerce. Het zijn niet alleen overheden die de druk op e-commerce bedrijven opvoeren. Ook consumenten vinden duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor webshops om duurzamer te gaan opereren.

  Op weg naar verduurzaming van de e-commerce sector

  Een groeiend aantal webshops en logistieke bedrijven is bezig de eerste stappen te zetten om te verduurzamen. Zo is het voor consumenten soms al mogelijk de CO2-uitstoot van hun aankoop te compenseren. De financiële bijdrage komt ten goede aan het keurmerk Gold Standard, waarmee projecten voor emissiereductie gefinancierd worden. Naast CO2-compensatie zijn bedrijven ook al bewust bezig met thema’s als duurzame verpakkingen en duurzaam vervoer.

  Living Lab Green Fulfilment

  Ondanks goede eerste inspanningen blijft het voor veel bedrijven lastig om écht te verduurzamen. Vaak ontbreekt het aan de kennis, kunde en/of middelen om daadwerkelijk te verduurzamen. Om die reden heeft e-Fulfilment Hub het Living Lab Green Fulfilment in het leven geroepen. Deze proeftuin richt zich op onderzoek en innovatie rondom duurzame e-commerce. Enerzijds wordt dit gedaan om nieuwe kennis te ontwikkelen, anderzijds worden er ook concrete innovaties ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd.

  Innovatietrajecten

  Om nieuwe kennis te ontwikkelen en uiteindelijk ook innovaties te valideren en implementeren zijn binnen het Living Lab Green Fulfilment drie innovatietrajecten gestart. Binnen een innovatietraject werken twee of meer partijen aan een specifiek thema met als doel een nieuwe idee, product of proces te ontwikkelen. Momenteel lopen er innovatietrajecten rondom de doorontwikkeling van het Green Fulfilment Maturity Model, rondom duurzaam transport en rondom duurzame verpakkingen.

  Wilt u meedoen, of heeft u ideeën voor een nieuw innovatietraject? Neem contact met ons op en innoveer mee in het Living Lab Green Fulfilment!

  Wilt u een boost geven aan de e-commerce van uw webshop?

  Verlaag je voetprint, verhoog je impact

  CONTACTINFORMATIE

  Fahrenheitstraat 11
  6003 DC te Weert
  0495-788118
  [email protected]