De harde noot die cross-border e-fulfilment heet

Europese webshops steeds meer gericht op internationalisatie
Nederlandse webshops bedienen verkopen doorgaans door het hele land, maar in toenemende mate verkopen zij ook in het buitenland. Ongeveer de helft van de Nederlandse webshops verkoopt aan andere Europese landen en 14% verkoopt ook aan landen buiten Europa. Deze trends speelt onder webshops in heel Europa, want veel Europese webshops herkennen dat hun binnenlandse e-commerce markt relatief beperkt is en zij breiden hun werkgebied daarom uit naar andere landen. Dit geldt met name voor Engeland, Spanje, Ierland en Oostenrijk, waar het aandeel webshops dat grensoverschrijdend verkoopt het hoogst ligt. Europees gezien verwacht ten slotte 71% van de webwinkels dat haar cross-border verkopen de komende jaren zullen toenemen en naar verwachting is in 2020 wel 30% van de online consumententransacties in de EU van internationale aard.
Naast de aanlokkelijke toekomstperspectieven staan er voor webshops en fulfilmentbedrijven echter ook risico’s tegenover de snelgroeiende cross-border markt. Hieronder staan we stil bij de drie belangrijkste.

Track and Trace
Het kunnen volgen van pakketten tot aan huis bij de consument, bekend als track & trace, is een belangrijke kritische succesfactor in het e-fulfilmentdomein. Het continue kunnen volgen van het bezorgproces kan echter behoorlijk complex zijn. Dit komt vooral door de hoge omloopsnelheid, fragmentatie van pakketten en afleveradressen en de mogelijke inzet van meerdere tussenschakels en koeriers. Bij cross-border verzending wordt dit proces nóg complexer, omdat er internationale verschillen bestaan tussen de gebruikte track & trace systemen. Veel carriers en vervoerders hebben immers hun eigen systemen en soms hun eigen verzendetiketten. Juist omdat er internationaal geen uniforme volgmethode voorhanden is, wordt de complexiteit en foutkans groter. Hoewel er ook initiatieven zijn zoals van het bedrijf TripleOre, om middels Internet of Things automatisch pakketten te kunnen volgen, is hier – zeker bij cross-border e-fulfilment – nog een wereld te winnen.

Toenemend risico op internationale handelsconflicten
Sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Trump in 2017 is er een toenemend risico op wereldwijde handelsconflicten. Zijn belofte ‘America First’ betekent in de praktijk dat de Verenigde Staten haar nationale industrieën wil beschermen tegen buitenlandse invloeden en lagere grondstofprijzen. Begin 2018 heeft President Trump daarom een importheffing aangekondigd en geeffectueerd voor onder meer China, Canada, Mexico en de Europese Unie op bijvoorbeeld staal en auto’s. Het is onvermijdelijk dat dergelijke landen met importheffingen op Amerikaanse producten komen. Dergelijke heffingen en handelsconflicten kunnen landen zoals Duitsland en Nederland in het hart van de economie raken, wat de economie en daarmee e-commerce negatief kan raken.
Ook de Britse exit uit de EU (Brexit) vormt een (potentiële) bedreiging voor de internationale handel. Het behouden van goede (handels)relaties met het VK is voor de logistiek cruciaal, want een vrije markttoegang, eenvoudige douaneprocessen en geen vertragingen aan de grens zijn doorslaggevend voor een krachtige en betrouwbare hotspot. De Brexit zal echter ontegenzeggelijk leiden tot meer tijd en kosten rondom douaneformaliteiten en een zwakkere pond kan tevens leiden tot een verslechterende concurrentiepositie van Nederlandse e-fulfilmentbedrijven en een teruglopend vervoersvolume richting het VK. Dergelijke geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor toenemende onzekerheid over de effecten van de Brexit en groeiende dynamiek in de markt.

Nationale verschillen in bezorgvoorkeuren en bezorgmethoden
Internationale bezorging lijkt relatief eenvoudig, maar dat is het zeker niet! Uit onderzoek onder een groot aantal webshops blijkt namelijk dat logistiek wordt gezien als de grootste uitdaging voor grensoverschrijdende verkoop; 74% van de webshops benoemt ‘hoge verzendkosten’ als belangrijkste obstakel voor cross-border verkopen, gevold door 67% voor ‘complexe logistiek’. Ook voor consumenten vormt logistiek de belangrijkste dissatisfier, want 17% van de klachten over cross-border aankopen gaat over een langer dan verwachte levertijd.
Daarnaast zijn er grote verschillen tussen landen in de door consumenten gewenste en gebruikte verzend- en aflevermethodes. Zo zijn afhaalpunten in Frankrijk heel gebruikelijk en wensen relatief veel Duitse en Poolse consumenten hun producten op te halen in lockers, terwijl consumenten in veel andere landen vrijwel alleen openstaan voor thuisbezorging. Ook is next day delivery de standaard in Nederland, terwijl Italiaanse en Scandinavische consumenten een langere levertijd accepteren.

Wet- en regelgeving
Een andere veelgenoemde reden om niet cross-border te verzenden is de afwijkende wet- en regelgeving tussen landen. De groei van cross-border e-commerce wordt beperkt door verschillen in regelgeving, procedures en processen tussen landen, waaronder de verschillende postcodesystemen, verschillende belastingregels en verschillende betalingssystemen. Een voorbeeld van complexe wetgeving is de btw-verplichting die stelt dat organisaties btw moeten hanteren in het land waar men verkoopt wanneer men over de ‘drempel’ van dat land gaat. Hoewel er door de Europese Commissie nieuwe wetgeving op dit gebied wordt ontwikkeld kan het nog jaren duren voordat deze wordt geeffectueerd waardoor de complexiteit vooralsnog blijft bestaan.

Conclusie
Cross-border verkoop biedt mooie kansen voor webwinkeliers. Toch is het inspelen op deze marktkans vele malen complexer dan verwacht. Toch succesvol worden? Doe dan uitgebreid onderzoek naar de gewenste bezorgmethode en geldende wetgeving en investeer in een state-of-the-art ICT-systeem!