CO2-uitstoot steeds belangrijker in logistiek

Dienstverleners in de logsitiek en andere bedrijven die goederen door of naar Duitsland vervoeren krijgen naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2021 te maken met hogere brandstofprijzen. Dit als gevolg van de CO2-heffing die Duitsland invoert. Om concurrerend te blijven neemt de noodzaak om CO2 terug te dringen verder toe.

Gebruik van diesel wordt steeds duurder

Door de CO2-heffing wordt de dieselprijs in Duitsland vanaf 2021 naar verwachting 8 cent per liter duurder. In 2026 is dit naar alle waarschijnlijkheid zelfs 17 tot 21 cent. Voor de logistiek kan dit een flinke impact hebben, zeker gezien de lage winstmarges in de sector. Met de CO2-heffing wil de Duitse regering logsitieke bedrijven stimuleren om over te stappen op klimaatvriendelijke technologieën. Momenteel wordt per ton CO2-uitstoot een prijs gehanteerd van 25 euro, oplopend naar 55 euro tot 65 euro in 2026. Daarbij wordt gerekend dat een ton CO2-uitstoot gelijk staat aan 312,5 liter diesel.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de dieselprijs in Duitsland tot 21 cent duurder in 2026

Klimaatvriendelijke technologieën

Voor zowel verladers als vervoerders wordt het door de maatregelen nóg belangrijker om de CO2-uitstoot van transport terug te dringen. Binnen het Living Lab Green Fulfilment creëert e-Fulfilment Hub een platform waar, in co-creatie met logistieke partners, webshops, onderwijsinstellingen en overheden, technologische en sociale innovaties worden ontwikkeld en gevalideerd. Voorbeelden van innovatietrajecten zijn de CO2-uitstoot meter en duurzaam transport.

Terugdringen CO2 in logistieke sector

Met de inzichten uit de verschillende innovatietrajecten wordt de CO2-uitstoot in de logsitieke sector verder terug gebracht. In dit kader wordt er een pilot gestart met duurzaam transport. Het concept SolarOnTop (een met zonnepanelen geïntegreerde trailer) wordt in de markt getest en gevalideerd om zo elektrisch vervoer te stimuleren. Daarnaast wordt een softwaretool ontwikkeld om de CO2-uitstoot per pakket of order realtime en op basis van true cost accounting inzichtelijk te maken.

Wil jij ook meedenken aan het verlagen van de CO2-uitstoot in de logsitieke sector? Neem eens een kijkje in onze LinkedIn community!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom duurzame verpakkingen?

Verlaag je voetprint, verhoog je impact

CONTACTINFORMATIE

Fahrenheitstraat 11
6003 DC te Weert
0495-788118
[email protected]